Autoput Rača-Kuzmin gotov do kraja 2023. godine: RADOVI TEKU PUNOM PAROM!

Autoput Rača-Kuzmin gotov do kraja 2023. godine: RADOVI TEKU PUNOM PAROM!

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon2 min read

Deonica Sremska Rača – Kuzmin trebalo bi da bude gotova do kraja 2023. godine, dok je planirani završetak radova deonice Ruma – Šabac – Loznica predviđen do kraja 2024. godine, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić prilikom razgovora sa ministrom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edinom Fortom.

Vesić je prilikom razgovora o jačanju saobraćajnih, a pre svega drumskih i železničkih veza sa ministrom Fortom, rekao i da je za put Požega – Kotroman urađen projekat, kao i da se tokom naredne godine očekuje potpisivanje ugovora i početak realizacije, navodi se na sajtu Vlade.

 U ovom trenutku rade se tri brze saobraćajnice koje će povezivati Srbiju i BiH, a to su Sremska Rača – Kuzmin, koja je deo autoputa Beograd – Sarajevo, brza saobraćajnica Ruma – Šabac – Loznica, koja će imati vezu sa BiH i odvojak prema Badovincima, kao i put Požega – Kotroman, koji će omogućiti vezu prema Višegradu – rekao je Vesić.

Kako je preneto, na sastanku su razmatrani i mogući zajednički projekti u avio i železničkom saobraćaju, a definisan je i projekat sa kojim će dve zemlje zajedno konkurisati za sredstva EU.

– Od izuzetnog je značaja da se železnički koridor, koji ide od Banjaluke preko Doboja i Tuzle na Zvornik i dalje u Srbiju, oživi i modernizuje – istakao je tom prilikom ministar Forto. On je naglasio da je protok ljudi i robe ključan za razvoj i Bosne i Hercegovine i Srbije, navedeno je na sajtu Vlade.

Deonica autoputa Kuzmin – Sremska Rača, ukupne dužine oko 18 km sa mostom preko reke Save, predstavlja deo projekta izgradnje auto-puta E-761, Beograd–Sarajevo. Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na autoputu Beograd-Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.

Početkom 2022. godine završena je izgradnja čelične konstrukcije mosta preko reke Save i spuštena na stalne oslonce. Kad je reč o mostu, u toku su radovi na betonskim prilaznim konstrukcijama na obe obale.

Izvor Mitrovica INFO

Share this article

About Author

SremOnline

Related Posts