Boža Vukolić – bek Sremskog fudbala koji se pamti

Boža Vukolić – bek Sremskog fudbala koji se pamti

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon2 min read

Laćarak i FK LSK su u svojoj istoriji imali veliki broj sjajnih sportista. Među njima se ističe i nekoliko fudbalera, a jedan od njih je i Boža Vukolić.

Boža Vukolić je za prvi tim FK LSK zaigrao sa svega 16-17 godina. U pitanju je selekcija u kojoj su bili pravi majstori fudbala, pa je Boža u svojim fudbalskim počecima saradjivao sa Pani­ćem, Momom Dro­ni­ćem, Boškom Laza­re­vi­ćem, Dra­ga­nom Vet­mi­ćem, Tomom Divlja­kom, Vla­dom Mal­ba­ši­ćem, Ivi­com Gom­ba­rom, Bog­da­nom Pre­ce­pom, Dra­ga­nom Jova­no­vi­ćem i osta­lim LSK-ovim prvo­tim­ci­ma, koji su obe­le­ži­li celu jed­nu epo­hu laća­rač­kog fudbalskog klu­ba.

Oni koji se sećaju Bože kao fudbalera kažu da je bio vitak, visok i pomalo krhke građe, ali ga to nije sprečavalo da igra poprilično oštro i da bude ono što danas nazivaju “modernim bekom”, sa velikim brojem ubacivanja u napad i ponavljanja. Karijeru je završio 1990. godine ali fudbal je i dalje u njegovom srcu i svoj LSK rado prati. Posle zavr­še­ne igrač­ke kari­je­re u prvom timu LSK-a, Boža Vuko­lić je dese­tak godi­na igrao i za vete­ra­ne.

Kako je i sam rekao u jednom intervjuu imao je zadovoljstvo da saradjuje sa velikim trenerima, među kojima se izdvajaju Branko Herceg i Miroslav Balašćak.

Njegov sin Miloš je nastavio očevim stopama. Miloš je takođe bek, poput oca, a može uspešno da odigra i na poziciji štopera, a gde god je igrao bio je jedan od nosilaca igre. Nastupao je za LSK, Erdevik, Divoš, Podrinje, novosadski Indeks i druge klubove. Boža ima i kćerku Jovanu, koja se takođe kao dete oprobala kao fudbalerka.

Boža i njegova supruga Ljubica Vukolić su svoju decu izveli na pravi put, a Jovana i Miloš su izrasli u dobre ljude.

Share this article

About Author

SremOnline

Related Posts