Martinci – automobilom pregazio ženu i pobegao

Martinci – automobilom pregazio ženu i pobegao

Nesrećnu staricu pronašao je jedan prolaznik juče oko 9 časova i obavestio policiju koja je izašla na teren gde su zatečeni ostaci plastike, verovatno od branika i fara

Šta smo „dobili“ promenama Ustava

Šta smo „dobili“ promenama Ustava

O realnim izgledima da se ovim ustavnim promenama otvara dodatni prostor za nepotizam, da se za grupu povlašćenih uspostavlja esnafsko – kastinski sitem, da mladi i stručni pravnici

Šta građani Sremske Mitrovice treba da znaju

Šta građani Sremske Mitrovice treba da znaju

U poslednjih nekoliko godina, novcem građana Sremske Mitrovice plaćeno je nekoliko projekata koji su potom bačeni u korpu za otpatke: Najpre je plaćen ugovor za projekt rekonstrukcije bolnice

Psi lutalice uznemiravaju Laćarce

Psi lutalice uznemiravaju Laćarce

Završetak prvog polugodišta u Osnovnoj školi „Triva Vitasović Lebarnik“ obeležen je strahom školaraca i njihovih roditelja od povećanog prisustva pasa lutalica u školskom dvorištu i oko njega. Kako

Ostati, ili ne ostati, pitanje je sad?

Ostati, ili ne ostati, pitanje je sad?

Zato, nemojmo ubijati nadu onima koji reše ovde da ostanu. Ne gledajmo čudno mlade kada kažu da hoće da žive na selu, da se bave poljoprivredom, da nastave