Proširenje Luke Sremska Mitrovica

Proširenje Luke Sremska Mitrovica

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon2 min read

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je javnost o početku aktivnosti na proširenju kapaciteta Luke Sremska Mitrovica i najavilo je javnu prezentaciju tehničkog dela projekta i planiranih mera zaštite tokom radova na proširenju kapaciteta Luke.

U saopštenju je resorno ministarstvo navelo da je, postupajući po aktu Vlade od 21. septembra 2021. godine započelo realizaciju ovog projekta. Luka će, kako se navodi, biti povezana sa magistralnom prugom železničkog koridora Beograd-Ruma-Šid-granica sa Hrvatskom, kao i državnim putem IB-20 do auto-puta E70 i dalje do E75 i E80.

– Ovaj projekat će olakšati transport roba i doprineti regionalnom povezivanju i ekonomskom razvoju – kaže se u saopštenju.

Dodaje se da projekat podržava Svetska banka i da se on sprovodi u okviru Programa integrisanog razvoja koridora reka Save i Drine.

Aktivnosti se sprovode u skaldu sa Uredbom o utvrđivanju lučkog područja u Sremskoj Mitrovici i usvojenim Planom detaljne regulacije dela kompleksa RTC Luka Leget sa lučkim područjem u Sremskoj Mitrovici koji zahvata deo priobalnog zemljišta i akvatorije leve obale Save, nizvodno od centra Sremske Mitrovice, u njegovom jugoistočnom delu.

Ministarstvo navodi da je u toku postupak utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos parcela u KO Sremska Mitrovica.

Tokom septembra ove godine evidentirane su nepokretnosti i vlasnici na području koje je predmet eksproprijacije, čime su i zvanično započele aktivnosti na realizaciji projekta.
Ministarstvo je istaklo i da je u toku izrada obavezujućih dokumenata sa merama zaštite životne sredine tokom radova na proširenju kapaciteta Luke.

Javna prezentacija zakazana je za 3. novembar u prostorijama MZ Sava u Sremskoj Mitrovici.

Prema idejnom pojektu, novi lučki kompleks će nakon proširenja imati povrinu od 14 hektara i kapacitet od 1,5 miliona tona različitih ter u 4 zone, a u planu je i izgradnja obaloutvrde, keja, fabrike betona.

IZVOR eKapija

Share this article

About Author

SremOnline

Related Posts