Sremska Mitrovica: Glasanje za participativno budžetiranje

Sremska Mitrovica: Glasanje za participativno budžetiranje

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon1 min read

Građani Sremske Mitrovice, udruženja građana i ostali predstavnici civilnog društva poslali su svoje predloge za participativno budžetiranje 2024. godine.

Komisija imenovana od strane Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj pregledala je i analizirala sve pristigle predloge. Konstatovano je koji predlozi su u nadležnosti Grada, procenjene su vrednosti tih projekata i zadovoljenost javnog interesa. Pet projektnih predloga je stavljeno na glasanje koje će se obaviti od 2. do 7.oktobra, u uslužnom centru Gradske kuće, putem onlajn aplikacije na internet stranici Grada www.sremskamitrovica.rs ili putem mejla biramstafinasiram2024@sremskamitrovica.org.rs
Predlog koji ostvari najviše glasova, ili više predloga zavisno od njihove vrednosti, naći će se pred gradskim odbornicima na Skupštini grada radi usvajanja u okviru Odluke o budžetu Grada za 2024.godinu, kada će se i realizovati.

Share this article

About Author

SremOnline

Related Posts